Image Image Image Image Image
Scroll to Top

Στην κορυφή

Select a Page:
Περισσότερες πληροφορίες
Διαβάστε περισσότερα
Ρωμαϊκό υδραγωγείο

Ρωμαϊκό υδραγωγείο

Κοντά στο χωριό Αγ. Γεώργιος, βόρεια της Φιλιππιάδας, δεσπόζει το ρωμαϊκό υδραγωγείο της αρχαίας Νικόπολης. Μεγάλα βουνά με βραχώδεις εξάρσεις υψώνονται πάνω από το ποτάμι και τις καμάρες του υδραγωγείου. Το ρωμαϊκό υδραγωγείο κατασκευάστηκε μετά την ίδρυση της Νικόπολης από τον Οκταβιανό-Αύγουστο (1ος αι. π.Χ. – 1ος αι. μ.Χ.) για την εξασφάλιση της ύδρευσης της νέας πόλης. Η κατασκευή του απαιτούσε επισταμένη μελέτη προηγμένες τεχνικές γνώσεις και εφαρμογή ειδικών και τολμηρών λύσεων, προκειμένου να καλυφθεί η υψομετρική διαφορά, που χωρίζει την αφετηρία από το τέρμα του. Για να γίνει αυτό το έργο προφανώς πέρασαν κάποιες δεκαετίας, και εργάσθηκαν δεκάδες χιλιάδες δούλοι.